מודעות ועדכונים

תיקון נפטרים


גם אתם יכולים לשמח את נשמת יקרכם!! ידוע שבראש השנה גם הנפטרים מובאים לבית דין של מעלה ולכן ראוי לעשות תיקון ליקרכם בכולל בית מרן נעשה בעז”ה תיקון מיוחד הכולל קדיש ומשניות.

 

סגולת פדיון נפש


סגולה לעשות פדיון נפש בחודש אלול לפני השנה החדשה ידוע מעלת פדיון נפש שכוחה להסיר מבני אדם חולי, צרה ויגון וטוב וראוי לעשות פדיון נפש בער”ח רבני אגודת בית מרן עורכים פדיון נפש לכל שם ושם. המסוגל לפרי בטן, ברכה, הצלחה, פרנסה טובה, ביטול עין הרע, וכן מסוגל מאוד לבטל מחלות קשות ורעות. להעברת שמותיכם ושמות בני משפחותכם התקשרו עכשיו 5293*

 

שיעורו השבועי של מרן


באפשרותכם להאזין בשידור חי לשיעורו השבועי של מרן הראשל”צ שליט”א מביהכנ”ס היזדים כל מוצש”ק וכן ניתן לשמוע גם שיעורים קודמים בקו הליכות “בית מרן” 5293* שלוחה 2

 

שיעורים בקו הליכות בית מרן


“עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה” (הרמב”ם) התחדשו מגוון שיעורים בקו הליכות בית מרן 5293* בשלוחה 8 ממיטב הרבנים לימי חודש אלול

הרב יגאל כהן
הרב יצחק פנגר
הרב לסרי
הרב ניסים יגן
הרב ראובן אלבז
הרב בו ציון מוצפי
הרב מאיר אליהו
הרב איל עמרמי
הרב יהודה יוספי
הרב שלמה לוינשטין
ועוד…

פעילות עמותת "בית מרן"

הרשמו לקבלת עלון "בית מרן" מידי שבוע

יש לך שאלה בהלכה? 24 שעות ביממה

התקשרו לקו הליכות בית מרן : 5293*

קו הליכות בית מרן נפתח בעקבות צמא אדיר שהתגלה בציבור של חוסר זמינות במענה הלכתי ובמקרים דחופים.
זהו מענה רבני הפועל 24 שעות ביממה, ועונה לכל המגזרים על כל נושא הלכתי מרבנים שהוכשרו לכך
ורכשו תעודת יורה יורה והתקבלו לקו הליכות בית מרן ע”י הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט”א.

אם אוכלו עם סוכר ואפשר כך לאוכלו לרוב בני אדם יברך בורא פרי העץ , ואם אוכלו בלי סוכר אם רוב בני אדם אינם יכולים לאוכלו מפני חמיצותו  לא יברך בכלל ואם נוח לאוכלו נחלקו הפוסקים איך יברך ולמעשה יברך שהכל ואם יכול לברך על דבר אחר העץ תבוא עליו ברכה.

השותה שמן בלא תערובת אינו מברך עליו כלל כיון שאינו נהנה ממנו ומובא בגמ’ שזה מזיק לכן לא תקנו חכמים לברך עליו כלל ומותר לשתות ממנו גם בשבת כיון שמי ששותה ממנו בדרך כלל זה אנשים בריאים.

צואת יונים אין בהם ריח רע ולכן אפשר להמשיך להתפלל אך אם אינך יכול להתרכז
תעצור תנקה ותמשיך להתפלל.

המוצא מוגדר בהלכה כשומר אבדה ולדעת מרן השו”ע (רס”ז סט”ז) דינו כשומר שכר שחייב לשלם ולדעת הרמ”א דינו כשומר חינם שפטור מלשלם ולכן ספרדי שצריך לנוהג כדעת מרן חייב לשלם ואינו יכול לטעון קים לי כרמ”א ואשכנזי פטור מלשלם.

 

חייב לברך הגומל שהרי בנוסח הברכה אנו אומרים: “הגומל לחייבים טובות” שאף אדם שהוא נקרא חייב- הקב”ה גומל איתו טובות ואין חייב יותר ממי שניסה להתאבד.

טורטיה ברכתה המוציא אך מחמת שיש חולקים , ירא שמים יאכלנה בתוך סעודה.

יש בזה ריבית גמורה משום שהבן לווה מהבנק סכום מסוים ונותן אותו להורים, ההורים מקבלים את הסכום הקצוב אך כשפורעים, הם נותנים לבן ג”כ את התוספת שהבן משלם לבנק, נמצא שההורים לווים מהבן (ההורים לא קשורים לבנק כלל, הם לווים מהבן ומחזירים לבן). ונותנים לו סכום גבוה יותר והוי ריבית גמורה וזה יהיה מותר רק על פי היתר עסקה.

ניתן לשאול כל שאלה בהלכה בכל שעה : 5293*
או שאל שאלתך והרב יענה בהקדם!

עקבו אחרינו