שיעורי תורה

שיעור מוצ"ש וילך תש"פ

שיעור מוצ"ש נצבים תשע"ט

שיעור מוצ"ש כי תבא תשע"ט

שיעור מוצ"ש שופטים תשע"ט

שיעור מוצ"ש ראה תשע"ט

שיעור פרשת יתרו תשע"ח