שיעורי תורה

שיעור מוצ"ש ויקהל פקודי תשע"ח

שיעור מוצ"ש כי תשא תשע"ח

שיעור מוצ"ש פרשת תצוה תשע"ח

שיעור מוצ"ש פרשת תרומה תשע"ח

שיעור מוצ"ש פרשת משפטים תשע"ח

שיעור פרשת יתרו תשע"ח