מסמכי העמותה

אישור ניהול תקין
אישור ניהול תקין 2017
ניהול תקין 2018
אישור ניהול תקין 2018
מלכר
תעודת מלכ"ר
תעודת רישום עמותה
תעודת רישום עמותה
המלצת הרב יצחק יוסף
המלצת הרב יצחק יוסף
המלצת הרב שרגא
המלצת הרב ברוך שרגא
המלצה הרב יצחק
המלצת הרב יצחק יוסף