מסמכי העמותה

אישור ניהול תקין 2017
אישור ניהול תקין 2018
תעודת מלכ"ר
תעודת רישום עמותה
המלצת הרב יצחק יוסף
המלצת הרב ברוך שרגא
המלצת הרב יצחק יוסף