תיקון נפטרים

תיקון נפטרים ע"י מקובלים ורבנים

“כי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא”. ישיבת המקובלים של בית מרן עושה תיקון נפטרים שייסד המקובל האלוקי רבי יהודה פתייה.
תיקון זה נעשה ע”י בחורי הישיבה הקמים באשמורות הבוקר לתפילה בנץ ומיד לאחר מכן קוראים את התיקון עם הקפות סביב ספר תורה ותפילה מיוחדת. בכח התיקון לתקן את נשמת הנפטר, להוציאו מייסוריו ולהעלותו לגן עדן. ידוע שהרבה אנשים היו נוהגים לעשות תיקון נפטרים לקרוביהם מספר פעמים עד שהיו קרוביהם מגיעים אליהם בחלום שמחים בלבוש לבן ומאיר. מזהיר רבי יהודה פתייה – בפרט מי ששמו נקרא על שם מישהו שנפטר בקיצור שנים – חייב לעשות את תיקון זה לנפטר.
ולכן זכות גדולה שכל אחד יעשה לקרוביו או מכריו שנפטרו ל”ע,
את התיקון,שהוא חסד של אמת ובזכות זו הנפטר וימליץ יושר עליו בשמיים.